Krajská organizace ČKS

KRAJSKÁ LIGA LK - podmínky zařazení

1)   Uspořádání alespoň dvou ročníků soutěže o podobném rozsahu v minulosti
2)   Nahlášení akce v termínu pro zařazení do „Plánu akcí“, tj. pro rok 2014 do 20. 01. 2014
(viz zápis č. 3/2006)
3)   Splnění požadavku KO-ČKS LK na „Žádost pořadatele kynologických soutěží o potvrzení
delegace rozhodčích a figurantů“, delegováni budou přednostně rozhodčí a figuranti LK
4)   Akce nesmí být plánována na termín akcí pořádaných krajem ( školení instruktorů, figurantů ),
ani na termín jiné akce zařazené do Krajské ligy LK.
5)   Krajská liga LK bude vyhlašována v kategoriích ZM,  ZVV 1 a ZVV 2, a to pouze v oddílech poslušnost a obrana (vzhledem k malému počtu soutěží se zařazením stop).
Proto jsou tyto kategorie pro vypsání pořadatelem povinné a musí být v souladu s ustanovením a náplní ZŘ, tedy bez úprav. Pořadatel může vypsat zároveň i jiné kategorie (ZM, IPO aj.), na ty však při vyhodnocování Krajské ligy LK nebude brán zřetel.  Pokud soutěž neprobíhá jako obranářská, tedy obsahuje i oddíl stopy, bude závodníkům opět započten do Krajské ligy LK pouze výsledek z poslušnosti  a obrany.
6)   Povinností pořadatele je zaslat potvrzenou výsledkovou listinu nejdéle 10 dní po akci (nejdéle však do 30. 11. t.r.) na adresu  osoby pověřené zveřejňováním průběžného pořadí na internetu.
  Z listiny musí být patrné údaje:
Příjmení a jméno závodníka, jméno a chov. st. psa,  mateřská ZKO závodníka, dílčí a celkové body.
7)   ZKO pořádající soutěž zařazenou do Krajské ligy LK obdrží 1 ks návlek v hodnotě 500 Kč.
Způsob vyhodnocování:

1)   Do krajské ligy bude zařazen závodník, který je řádným členem ZKO v Libereckém kraji
      a zúčastní se nejméně tří závodů zařazených do Krajské ligy LK.
2)   Pro sestavení pořadí budou každému závodníkovi započteny tři nejlepší výsledky ze závodů  zařazených do Krajské ligy LK.

3)   Při rovnosti součtu dvou výsledků rozhodne:
      a) nejvyšší bodový zisk z jednotlivé započítávané soutěže (poslušnost + obrana)
      b) nejvyšší bodový zisk z obrany ze započítávané soutěže
      c) los

 
10.03.2014 23:08:27
Elena Susková
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one