Krajská organizace ČKS

Informace pro pořadatele soutěží

Informace pořadatelům kynologických soutěží v rámci Libereckého kraje

*Pořadatel kontaktuje požadované rozhodčí a figuranty, zajistí si jejich souhlas s delegací na daný termín a druh akce.

*Rozhodčí I. třídy mohou posuzovat akce bez ohledu na krajskou příslušnost, ale musí být v žádosti uvedeni.

*Delegaci rozhodčích II. třídy musí schválit příslušná krajská organizace, pod níž spadají (garantují účast rozhodčího na školeních a pod.), je proto jednodušší žádat o rozhodčí II. tř.v rámci svého kraje - viz seznam rozhodčích I. a II. třídy pro Liberecký kraj.

*Delegaci figurantů I. třídy musí schválit příslušná krajská organizace, pod níž spadají a pro jejíž potřeby jim byla I. třída přiznána.

*Pořadatel zašle vyplněný níže uvedený tiskopis (" Žádost pořadatele ...) nejméně 30 dní před konáním akce na adresu výcvikáře kraje (E. Susková, ČSA 41, 466 05 Jablonec n. N.), který jej potvrdí a potvrzenou kopii zašle zpět na uvedenou kontaktní adresu.

*Výbor KO - ČKS LK se rozhodl umožnit figurování soutěží stávajícím figurantům II. třídy,
kteří se zúčastní školení figurantů a prokáží stejně kvalitní výkony (fyzické, teoretické i praktické), jako úspěšní adepti na figuranty I. třídy. Množství udělení I. tříd je stále limitováno počtem míst na každoročním školení v Kutné Hoře a není možné více adeptů z kraje vyslat, byť svými výkony vyhovují.

*Seznam figurantů II. třídy schválených pro práci figuranta při soutěžích bude zaslán po školení figurantů na ZKO a současně uveřejněn na webových stránkách KO - ČKS LK.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one